Informacje

  • 9. Bieg o Puchar Księgowego podczas 41. Biegu Piastów Ponad pięć tysięcy sto startujących z 26 krajów wzięło udział w 41. Biegu Piastów - Festiwalu Narciarstwa Biegowego w dniach 3-5 marca 2017 r. W zawodach uczestniczyło kilkudziesięciu księgowych, rywalizując o Puchar Księgowego na pięciu dystansach, w kategorii kobiet i mężczyzn, którzy zgłosili swój udział do SKwP.
  • w 2017 roku będziemy obchodzić 110 urodziny SKwP
  • List akredytacyjny SKwP dla biur rachunkowych Dokument poświadczający wysoki poziom świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz działania zgodne z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości przez biuro rachunkowe.
  • Regulamin Świadczenia Usług oraz Formularz Zgłoszeniowy Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest placówką oświatową, realizującą działalność edukacyjną w formie kursów. Jako placówka oświatowa legitymujemy się wpisem do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Urząd Miejski we Wrocławiu Wydział Oświaty pod nr 11/97, oraz wpisem w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu pod nr ewidencyjnym 2.02./00011/2005. Prowadzimy kursy w ramach certyfikacji zawodu księgowego na czterech etapach kształcenia w zawodzie księgowego: od księgowego do dyplomowanego księgowego.
  • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych To nowy tytuł zawodowy, wprowadzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, służący wspieraniu rozwoju usług księgowych wysokiej jakości i wynikającej stąd potrzeby szkolenia w zakresie organizacji tych usług, a zwłaszcza usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.
  • Zimowa oferta promocyjna Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą zimową ofertą promocyjną dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Aktualności

2017.10.24

2017.10.24

Z głebokim żalem i smutkiem żegnamy koleżankę Henrykę Turowską

2017.09.11

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. mgr Henryki Turowskiej Skarbnika Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Prezesa ELIKS Audytorskiej Spółki z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Grupa Finans-Servis


Odeszła od nas wieloletnia działaczka i wykładowczyni Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddana rachunkowości i ludziom, szanowana za etyczną postawę zawodową i profesjonalizm w pracy.

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w dniu 14 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Kościele Św. Agnieszki przy ul. Śliwowej 3 (stary Kościół) po którym nastąpi oprowadzenie na Cmentarz przy ul. Rędzińskiej.

Uroczyste otwarcie nowego lokalu połaczone z odczytem dla członków SKwP

2017.09.07

Szanowni Państwo zapraszamy na:

XI spotkanie integracyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce połączone z

UROCZYSTYM OTWARCIEM NOWEGO LOKALU

NASZEGO ODDZIAŁU W JELENIEJ GÓRZE

I ODCZYTEM NA TEMAT:

„ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI I ROLA KSIĘGOWEGO W BIZNESIE - 110 LAT TRADYCJI ZAWODU KSIĘGOWEGO"

Uroczyste otwarcie lokalu odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 16.00

Szczegóły dostępne są na naszej stronie.

więcej »

Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

2017.08.29

Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego. (więcej) Klauzulą „Rekomendacja Rady Pracodawców SKwP” zostały opatrzone szkolenia prowadzone według pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Pracodawców programów edukacyjnych. Jak powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Zbigniew Żurek – przewodniczący Rady Pracodawców SKwP:

więcej »

II KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość - wizja przyszłości

2017.06.07

Zapraszamy na pierwszą relację z II Kongresu Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" a także zachęcamy do obejrzenia materiału promocyjnego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji 110-lecia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich oraz z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

więcej »

Obchody jubileuszu 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu

W tym roku w naszym oddziale będziemy celebrować 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich oraz jubileusz 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu. Na naszej stronie internetowej będziemy Państwa informować o przebiegu obchodów.


Z okazji 60-lecia naszego oddziału zapraszamy wszystkich na 4.Rajd Biur Rachunkowych SKwP Wrocław 2017 z okazji Dnia Księgowego w 110-lecie ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich, który odbędzie się 27.05.2017 roku. Uczestnicy mają za zadanie przejść trasę od stacji PKP Św. Katarzyna do przystanku MPK Bielany Wrocławskie. Planowany start godz. 10:15 zakończenie godz. 15:30.


Więcej informacji dostępnych jest na stronie, na której udostępnimy Państwu m.in. stworzone dzięki Państwa zaangażowaniu dwa portrety księgowych. Odpowiemy na pytania: Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Będzie to możliwe dzięki wypełnionym już wcześniej przez Państwa ankietom. Serdecznie dziękujemy!!

Najbliższe szkolenia: III-IV kw. 2017 r.

Trwa nabór !!

Terminy: 03,09-10.12.2017 oraz 19-20.01.2018 

 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 331301, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY? - ankieta


Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Z okazji 110. rocznicy działalności organizacji księgowych na ziemiach polskich chcemy przygotować AUTOPORTRET KSIĘGOWEGO, czyli jak siebie widzą osoby wykonujące ten zawód, jak również portret księgowego czyli KSIĘGOWI OCZAMI PRZEDSIĘBIORCÓW.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Pierwsze wyniki zostaną zaprezentowane na II Kongresie Polskiej Rachunkowości, który odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Poniżej linki do poszczególnych ankiet:

Autoportret księgowych
Księgowi oczami przedsiębiorców


Z góry dziękujemy.
Biuro OD SKwP

CERTYFIKACJA ZAWODU

__________________

Księgowy to zawód wymagający specjalnych gwarancji zaufania, dlatego od osób wymagających tę profesję wymaga się znakomitych kwalifikacji i wysokiego poziomu etycznego, ich rękojmią są m.in. certyfikaty bądź dyplomy, stanowiące dla pracodawców potwierdzenie posiadanych umiejętności przez osoby poszukiwane do pełnienia kluczowych funkcji w firmie. Światowe regulacje zawodu księgowego obejmują rożne systemy.
Ścieżka edukacyjna przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obejmuje 14 modułów podzielonych na cztery stopnie kształcenia. Pierwsze trzy stopnie to: Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego, Kurs na specjalistę ds. rachunkowości oraz Kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Zawody te są uregulowane rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82, poz. 537 . Czwarty stopień edukacji obejmuje kształcenie na dyplomowanego księgowego.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło inicjatywę wdrożenia certyfikacji zawodu. Poprzez wysoki poziom nauczania i obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Opracowana została ścieżka edukacyjna, programy nauczania oraz system egzaminacyjny na dyplomowanego księgowego. Proces certyfikacji będzie przebiegał czterostopniowo. Egzamin na dyplomowanego księgowego będzie przeprowadzała Główna Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Zarząd Główny SKwP. Wprowadzenie certyfikacji nie tylko odpowiada na zapotrzebowanie rynku, ale także wskaże ścieżkę zawodową tym, którzy planują rozwój kariery zawodowej. Celem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest, aby certyfikat był marką rozpoznawalną i docenianą na rynku pracy.
W naszej ofercie stale znajdują się:

* Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowego - I stopień (kod zawodu: 331301)
* Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) - II stopień (kod zawodu: 241103)
* Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - III stopień (kod zawodu: 121101)
* Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych - IV stopień

więcej »

Polecamy

  • Świat Księgowych
  • Kasy fiskalne
  • Vademecum Biur Rachunkowych
  • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości